2.5 ESPAI COMPARTIT AMB LES 3 COMISSIONS DE TREBALL (ETR)

L’ETR és l’espai de relació global on es reuneixen totes les persones que participen a les diferents comissions de treball (Salut, Educació i Convivència). Les reunions solen tenir una periodicitat semestral, coincidint aproximadament amb dos moments especials:

  1. A finals o principi d’any, per a compartir com abordarà el curs cada un dels grups o comissions de treball i plantejar l’estratègia i el disseny de les accions a desenvolupar durant l’any.
  2. Desprès de l’AGC (acció global ciutadana), per a avaluar les diferents accions i anar preparant les següents, com són la trobada comunitària (a final de curs) i la programació d’activitats d’estiu.
ETR JUNY 2019 (Centre Evangèlic)
ETR JUNY 2019 (Centre Evangèlic)
ETR JUNY 2018 (Casal de barri de Santa Catalina)
ETR JUNY 2018 (Casal de barri de Santa Catalina)