2.1 GRUP MOTOR

Reunió del Grup Motor al Centre de Salut

És el nexe de les comissions de treball, on participen persones que lideren, supervisen  i reforcen el procés comunitari. Té un caràcter de coordinació i visió conjunta i hi participen entitats incloses també a les diferents comissions (Càritas, Centre de Salut, CMSS Ponent, Àrea de Benestar i Drets Socials, Centre Evangèlic, Atenzia, Equip ICI).