2.2.1 COMISSIÓ DE SALUT: GENT GRAN I DEPENDENTS

20180214_130422_resized_20180222_110453243

La Comissió de Salut, dirigida als col.lectius de gent  gran i persones dependents, persegueix els següents objectius:

1.- Fomentar la participació i promoció social de la gent gran activa:

 • Afavorir el contacte entre els diferents col·lectius i generacions (intergeneracionalitat).
 • Posar en relació els professionals i els recursos que es dirigeixen a gent gran/dependents perquè actuïn coordinadament.
 • Facilitar l’accés de les persones grans/dependents als recursos i serveis que ofereixen els barris.

2. – Prendre consciència de la realitat de les persones majors dels barris.

 • Conèixer i coordinar els diferents serveis i projectes de salut que existeixen entorn  d’aquesta qüestió (organitzar l’existent).
 • Tenir més cura de la gent gran i millorar el coneixement de la seva realitat social.
 • Donar suport a les persones majors que visquin situacions de soletat no volguda.

 

Accions desenvolupades:

 • Elaboració  de cartells i tríptics per a millorar el coneixement de l’oferta de recursos que   existeixen als barris dirigits a gent gran i dependents. Punt de recollida: Centre de Salut, Casal de Barri, Biblioteca, Centre Evangèlic, etc.
 • Impuls d’activitats que fomentin la participació dels majors, la promoció de la salut i l’envelliment actiu, sense prendre de vista l’intergeneracionalitat i la perspectiva de gènere.
 • Consolidació Comissió de Salut: els serveis i les entitats dels barris dirigits a gent gran i  persones  dependents  es  reuneixen periòdicament per a donar resposta a les necessitats d’aquests col·lectius. La creació d’aquest espai ha fet possible la construcció de noves relacions i   sinèrgies entre els referents i professionals de l’àmbit de la salut.
 • S’ha elaborat un diagnòstic amb una part subjectiva i una altra part objectiva amb dades demogràfiques, dades que fan referència a les persones grans i els serveis tècnics, la importància de les entitats i serveis vinculats a la gent gran, conseqüencies del procés de transformació socioeconómica dels barris, conclusions, etc.
 • S’ha elaborat un conte intergeneracional “Memòries de la pell” , conjuntament amb les escoles, que posa en valor els relats de vida de  les persones majors de Santa Catalina i es Jonquet i la seva vinculació i conexió especial amb els barris.
 • S’ha creat un instrument audiovisual “Caminant en xarxa” per a donar a conèixer l’oferta de serveis i recursos de la comunitat que estan a disposició de la gent gran  dels barris.
 • Disseny de dues campanyes de sensibilització i conscienciació, dirigides a les comunitats veïnals i a la xarxa empresarial dels barris per a donar suport a les persones majors.
 • Naixement del programa “Sempre Acompanyats” que dona resposta a les situacions de soletat no volguda de les persones grans a través de diverses estratègies: xarxa de voluntaris, connexió amb els recursos dels barris, coordinació entre els serveis,  etc.

Els serveis i les entitats que integren aquesta comissió son els següents:  Casal Jonquet,  Llar de Gent Gran de l’Avinguda Argentina, Càritas, CMSS Ponent, Centre Evangèlic, Centre de Salut de Santa Catalina, USM Son Pisà, Direcció General de Salut Pública, Atenzia, Assoc. Cultural Arraval Santa Catalina, infermera comunitària  i gestora de casos de Ponent, Àrea d’Igualtat, Juventut i Drets Cívics, Àrea de Planificació, Avaluació i Farmàcia, Àrea de Dependència i Gent Gran del IMAS, Farmàcia Llull,  Farmàcia  Frau, Farmàcia Progrés, Farmàcia Planes,  Aspaym,   Equip ICI.

f0def268a8bf9266861f953dc8074e61

El sentit de cooperació, de treball en equip i  d’unitat és molt important!