3.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE COMUNITARI

(Veure també la pestanya: Productes de sensibilització)

1.- Monografía comunitària dels barris:

Estudi dels barris  basat en el coneixement compartit, resultat d’una investigació participativa i de treball social, que està fonamentat en l’escolta activa i que vol posar en valor  la realitat dels barris amb les seves mancances i les seves oportunitats de canvi i transformació social.

a) Monografía Santa Catalina y es Jonquet

b) Monografía Son Roca, Son Ximelis y Son Anglada

2.- Guia de recursos dels barris (actualització 2018):

Eina informativa que vol donar a conèixer els serveis i les entitats que s’ubiquen als barris, els quals donen resposta a unes necessitats i demandes concretes, proporcionen una oferta d’activitats i estan dotats de recursos materials i  humans que es consideren propers i accessibles a la comunitat. A la guía es poden trobar les dades i les informacions més significatives dels serveis i entitats: persona de contacte, telèfon, òrgan de dependència, objectius, perfil de població, etc.

a) GUIA DE RECURSOS 2018

3.- Oferta de recursos  dirigida a gent gran i dependents de Santa Catalina i es Jonquet:

La comissió de Salut té com a objectiu organitzar i coordinar el que es fa  als barris i donar a conèixer l’oferta de recursos d’atenció social, de promoció de la salut i de temps lliure que existeix a Santa Catalina i es Jonquet dirigida a gent gran i persones dependents.

a) Tríptic oferta (cat.)

b) Tríptico oferta (cast.)

c)  Cartell oferta (cat.)

d) Cartel oferta  (cast.)

e) Mapa de recursos dirigit als professionals i referents de l’àmbit de la Salut (cat.) 

4.- Oferta d’activitats dirigida a infants i joves de Santa Catalina i es Jonquet:

La comissió Socioeducativa té com a objectiu organitzar i coordinar el que es fa als barris i donar a conèixer l’oferta d’activitats lúdica, esportiva, cultural i de promoció de la salut que existeix a Santa Catalina i es Jonquet dirigida a infants i joves.

a) Póster recursos (cast.)

b) Mapa de recursos dirigit als professionals i referents de l’àmbit de l’Educació (cat.) 

 

5.- Fulls informatius

Instrument de comunicació que serveix per a compartir i socialitzar el procés comunitari desenvolupat amb la comunitat i que es pot recollir als punts claus dels barris: Mercat de Santa Catalina, Biblioteca, Serveis Socials Ponent, Casal de Barri de Santa Catalina i Centre Evangèlic.

  1. Full informatiu nº1 (Gener 2015)
  2. Full informatiu nº2 (Juny 2015)
  3. Full informatiu nº3 (Juny 2016)
  4. Full informatiu nº 4 (Setembre 2016)
  5. Full informatiu nº5 (Abril 2017) 
  6. Full informatiu nº6 (Setembre 2017) 
  7. Full informatiu nº7 (Maig 2018)
  8. Full informatiu nº8 (Octubre 2018)

 

6.- Mapa d’actius

El mapa d’actius és un encàrrec que parteix de la Conselleria de Salut i que ha consistit en identificar els actius dels barris de Santa Catalina i es Jonquet a través d’un procés socioeducatiu amb els infants, joves i persones grans