3.2.2 PROGRAMACIÓ D’ESTIU (2015 – 2018)

Programació d’estiu 2015: 

Una mar plena de vida! (actividades de verano para la convivencia) 

Programació d’estiu 2016:  

A l’estiu, conviu amb nosaltres!

Programació d’estiu 2017:  

L’estiu a Santa Catalina i es Jonquet, una experiència intergeneracional!

Programació d’estiu 2018:  

Construïm relacions intergeneracionals als nostres barris!