3.4 PRODUCTES DE SENSIBILITZACIÓ

Dels projectes innovadors neixen diferents accions i productes, creats per les comissions de feina i els diferents col·lectius que hi participen (infancia, juventut i gent gran),  que pretenen sensibilitzar i conscienciar  a la comunitat sobre diferents aspectes: