Tercera Llonguetada!

Des del projecte ICI de Sta.Catalina i es Jonquet posem en valor les tradicions que han anat sorgint de la comunitat, i és per això, que hem volgut celebrar la III Llonguetada, aquest any ha estat un èxit de participació gràcies a l’organització de les persones grans de la comunitat i del Casal de Barri, que ens varen facilitar les seves instal·lacions.

Amb motiu de la Llonguetada, les persones majors del barri varen poder trobar un espai on gaudir de companyia i tertúlia.

Començam el nou curs 2019-20 de Punt de Trobada!

El passat dia 9 d’Otubre, despres de l’estiu i de les vacances, es va aprofitar, des del Programa Sempre Acompanyats, amb el que col·labora el projecte ICI,  per donar inici al nou curs del punt de trobada, on persones grans de Santa Catalina- es Jonquet i El Terreno gaudeixen de moments per compartir una estona de conversa agradable.

En aquesta ocasió, es varen compartir fotografíes i histories de vida, plenes de records  i experiencies.

Celebrant el dia Internacional de la Gent Gran!

El passat dia 3 d’octubre, des del Programa Sempre Acompanyats i el Projecte ICI, varem aprofitar que aquella setmana es celebrava el dia Internacional de la Gent Gran, per organitzar una acció conjunta entre diferents serveis, entitats i ciutadania de Santa Catalina i es Jonquet.

Es va poder gaudir de les lectures de na Pilar Baides (voluntària del programa Sempre Acompanyats) i de na Charo del Centre Evangèlic, a més d’activitats com el moviment i expressió corporal del CMSS Ponent, una demostració de gimnàstica a càrrec de la Llar d’Avinguda Argentina, punts d’informació de recursos, taller de memòria d’Atenzia, manualitats… la jornada va acabar amb un taller de percussió participativa amb en Víctor Uwagba.

Agraïm als següents col·laboradors la seva implicació i dedicació per dur a terme aquesta festa: Casal per a les persones majors Es Jonquet, Llar de Gent Gran de l’Avinguda Argentina, Atenzia, Farmàcia Frau, Farmàcia  Llull, Farmàcia  Progrés, Farmàcia  Planes, Farmàcia  Romaguera, CMSS Ponent, Centre de Salut de Santa Catalina, Esglèsia Evangèlica de Palma, , Grup de Convivència (voluntaris del projecte), Casal de barri Santa Catalina i Es Jonquet, Direcció General de Salut Pública i Participació.

Visita a Natura Parc

El passat 26 de setembre varem poder gaudir d’una visita a Natura Parc, on compartirem moments entranyables envoltats d’animalets i natura. Allà ens varem guiar i explicar algunes particularitats del parc i els seus habitants. A la sortida participaren: Amadip, Casal Jonquet, Ruta Saludable del Centre de Salut de Sta. Catalina, CMSS de Ponent, Centre Evangèlic de Mallorca, Centre Illa, Comissió de Convivència del Projecte ICI, Sempre Acompanyats i altres persones a títol particular.

Amb aquesta sortida es tanca definitivament la Programació d’Activitats d’Estiu del Projecte ICI, amb un recorregut que es va iniciar amb l’excursió a Valldemossa, a principis de juliol, després varem gaudir de cinema, sopar a la fresca, Masterchef Intergeneracional i ara la sortida a Natura Parc. Totes les accions s’han organitzat de manera comunitària amb el treball col·laboratiu de diferents serveis i entitats.

NATURA PARK SIN CARA

Nou estiu, noves experiències!

Aquest estiu hem pogut gaudir de diferents activitats impulsades per les entitats i serveis dels barris: escola d’estiu del CEIP Rei Jaume I, AAVV Amics de Santa Catalina, Casal Jonquet, Centre Evangèlic, Serveis Socials Ponent i Mestral, Centre de Protecció Illa, Dinamo, Atenzia, Sempre Acompanyats, Casal de barri de Santa Catalina i es Jonquet, grup de voluntaris, etc. Les diferents accions han aglutinat a més de 150 persones. S’ha continuat amb la tasca de l’hivern, compartint experiències memorables i espais amigables amb la gent gran i promoguen contextos de caràcter intergeneracional, a través d’un centre d’interés molt atractiu, com és la cuina.

Les activitats han estat un gran encert, una visita i berenar a Valldemossa amb unes 30 persones aprox., un horabaixa de cine al casal de barri d’es Jonquet amb un grupet de 29 persones, un sopar a la fresca, amb motiu del tancament del punt d’encontre durant els mesos d’estiu, amb unes 26 persones i una activitat amb nins, joves i gent gran al casal de barri de Santa Catalina, on es varen elaborar diferents pinxos i còctels i es varen entregar diferents premis: visita familiar al BALUARD, sopar gratuït al bar Beewi i entrades de cinema.

 

Visita a Valldemossa i Sa Foradada!

El passat 4 de Juliol, més de 30 persones dels barris de Santa Catalina i es Jonquet compartiren un horabaixa d’estiu a Valldemosa i Sa Foradada, berenant entre amics i amigues  i contemplant la posta de sol.  La comissió d’estiu ha organitzat i impulsat aquesta activitat, entre d’altres.

Les activitats volen promocionar el PROTAGONISME i el BENESTAR de les persones grans oferint-los espais de relació i de convivència per a compartir experiències i moments únics.

Darrera formació de coeducació del curs escolar 2018-2019!

El dijous dia 4 de Juliol es va dur a terme la darrera formació sobre coeducació al CC. Verge del Carme, amb 19 tècnics educatius.

Es va parlar de diferents continguts que varen crear l’interès del professorat de secundària del centre:

     -Generació Z (la generació actual i les seves addicions als videojocs, xarxes socials, ídols, l’argot dels adolescents, necessitat de control parental, prevenció del consum de pornografia, etc.)

     -Els valors que transmeten els mitjans de comunicació i que reben els adolescents

     -Nova llei d’igualtat de gènere

     -Com treballar la prevenció (pràctiques restauratives, actituds relacionals, educació emocional, noves masculinitats, orientacions professionals igualitàries, llenguatge inclusiu, etc.)

     -Accés a l’oferta de formació del CEP (per a prevenir problemes de convivència als centres educatius)

     -Anàlisis de situacions de violència (diagnòstic)

     -Usos d’espai i temps de l’alumnat als centres educatius

    -Fases d’elaboració d’un pla d’Igualtat

     -Pla d’actuació coeducació

    -Assessorament i recursos per treballar amb l’alumnat dins les aules

     -Etc.

Una de les conclusions de la formació va ser que treballar les relacions també és treballar la igualtat i que hem de lluitar per millorar la convivència als centres. També es va destacar l’elevat contingut sexista que apareix als llibres de text (en el material didàctic en general) i és una responsabilitat de tots i de totes el fet de començar a fer quelcom per a canviar-ho.

 

IMG_20190704_105535

 

 

Trobada de tècnics i voluntaris dels barris!

20190621_101009

El passat divendres dia 21 de Juny varen coincidir al Centre Evangèlic les 3 comissions de treball (Salut, Socioeducativa i Convivència), i també es varen incorporar algunes entitats i serveis que col·laboren puntualment amb el projecte i que s’han volgut adherir en aquests moments del procés.

Durant aquesta jornada vàrem poder parlar dels inicis del projecte ICI i fer un balanç del curs 2019 amb la presentació d’algunes experiències  de molt de valor al territori, les quals han anat agafant certa força. Els protagonistes que varen exposar les diferents iniciatives varen ser na Laura, d’Atenzia, explicant el taller de memòria que s’ha dut a terme tots els divendres al Centre de Salut i que ha estat integrat dins la segona edició d’escola de formació, en Pedro, voluntari del projecte, explicant la visita a les escoles per a presentar la campanya Santa Catalina i es Jonquet sempre amables amb la gent gran i les xerrades sobre Edadisme, na Mireia, coordinadora del Programa Sempre Acompanyats, explicant el recorregut que ha tingut el Programa als barris i na Clara Frau, farmacèutica, explicant el projecte Conóceme (aprendre a fer un bon ús dels medicaments) implementat a l’escola CC. Verge del Carme. També es varen anunciar alguns resultats del document d’avaluació que s’està preparant conjuntament amb el grup avaluador.

A partir d’una investigació acció participativa, s’han dut a terme diferents col·loquis amb tècnics i ciutadania compromesa,  per tal d’avaluar els resultats del procés i reflexionar sobre les fites que s’han aconseguit i les diferents dimensions del projecte: comunicació, difusió, participació, organització, etc. En els col·loquis han participat unes 70 persones aproximadament.

A la trobada es varen exposar una quantitat de dades significatives  que demostren la grandesa del procés comunitari i posen en valor la metodologia del projecte ICI desenvolupada durant aquests 5 anys (2014-2019):

+ de 1000 reunions durant aquest període.

+ de 155 persones han format part dels grups de treball i han participat a les diferents reunions d’organització,  programació i avaluació.

S’han fet + de 118 tallers formatius amb temàtica de desigualtat de gènere a les 4 escoles dels barris amb professorat, alumnat, famílies i referents d’igualtat (mites assumits, estereotips i amor romàntic, relacions igualitàries, anàlisis d’anuncis publicitaris, intel·ligència emocional, presa de decisions, corresponsabilitat, noves masculinitats, coeducació, adolescència i comunicació, educar en emocions per educar en igualtat, noves tecnologies vinculades a les violencies masclistes, noves formes de control digital, tallers d’igualtat, paisos del món i treball cooperatiu,  etc).

S’han celebrat 4 accions globals ciutadanes, 4 encontres comunitaris i 4 programacions d’estiu.

S’han programat dues escoles de formació amb una oferta unificada de tallers i xerrades de promoció per a la salut i convivència.

S’han registrat diferents impactes mediàtics als mitjans de comunicació:

Televisión 10
Radio 14
Prensa 48
Blog del proyecto ICI:

38 publicaciones

2.956 visitas

Sobretot, s’han donat molts de canvis en l’àmbit relacional i a nivell de coneixement del territori, els quals han enriquit els barris i han generat un moviment de feina important, millorant la cohesió i la capacitat d’organització de les entitats i serveis que integrin Santa Catalina i es Jonquet.

Gràcies a les entitats (Centre Evangèlic, Dona Sana, AAVV Amics de Santa Catalina), als serveis (Centre de Salut de Santa Catalina, Casal de barri, Programa Sempre Acompanyats, Casal Jonquet, CMSS Ponent, Atenzia, Farmàcia Frau, Dinamo, Centre de Protecció Illa, Escoleta infantil, Direcció General de Salut Pública i Participació) i a les persones a títol particular (Pedro Astori, Pedro Thomas, Miquel, Asunción, Alberto, Bernadí) per assistir i col·laborar.

PRESENTACIÓ POWER POINT

 

20190621_102649

Com va el projecte de gènere al CC. Escolàpies?

Les tres darreres sessions que s’han fet al CC. Escolàpies han estat d’interès i han despertat petites inquietuds al professorat i a les famílies del centre. Les dues sessions de coeducació amb el professorat d’infantil, primària i secundària han oferit al claustre diferents recursos i eines per anar incorporant dins la seva praxi educativa. Els referents d’aquest centre han pres més consciència de la necessitat de continuar rebent formació en relació a aquest àmbit. Les famílies també han tingut el seu espai, gràcies a na Patricia. En aquest encontre amb les mares i pares del centre es va parlar de la importància d’adaptar el ritme de l’adult a les necessitats dels menors i la importància de tenir cura i saber acompanyar als menors en la gestió de les seves emocions.