Darrera formació de coeducació del curs escolar 2018-2019!

El dijous dia 4 de Juliol es va dur a terme la darrera formació sobre coeducació al CC. Verge del Carme, amb 19 tècnics educatius.

Es va parlar de diferents continguts que varen crear l’interès del professorat de secundària del centre:

     -Generació Z (la generació actual i les seves addicions als videojocs, xarxes socials, ídols, l’argot dels adolescents, necessitat de control parental, prevenció del consum de pornografia, etc.)

     -Els valors que transmeten els mitjans de comunicació i que reben els adolescents

     -Nova llei d’igualtat de gènere

     -Com treballar la prevenció (pràctiques restauratives, actituds relacionals, educació emocional, noves masculinitats, orientacions professionals igualitàries, llenguatge inclusiu, etc.)

     -Accés a l’oferta de formació del CEP (per a prevenir problemes de convivència als centres educatius)

     -Anàlisis de situacions de violència (diagnòstic)

     -Usos d’espai i temps de l’alumnat als centres educatius

    -Fases d’elaboració d’un pla d’Igualtat

     -Pla d’actuació coeducació

    -Assessorament i recursos per treballar amb l’alumnat dins les aules

     -Etc.

Una de les conclusions de la formació va ser que treballar les relacions també és treballar la igualtat i que hem de lluitar per millorar la convivència als centres. També es va destacar l’elevat contingut sexista que apareix als llibres de text (en el material didàctic en general) i és una responsabilitat de tots i de totes el fet de començar a fer quelcom per a canviar-ho.

 

IMG_20190704_105535

 

 

Trobada de tècnics i voluntaris dels barris!

20190621_101009

El passat divendres dia 21 de Juny varen coincidir al Centre Evangèlic les 3 comissions de treball (Salut, Socioeducativa i Convivència), i també es varen incorporar algunes entitats i serveis que col·laboren puntualment amb el projecte i que s’han volgut adherir en aquests moments del procés.

Durant aquesta jornada vàrem poder parlar dels inicis del projecte ICI i fer un balanç del curs 2019 amb la presentació d’algunes experiències  de molt de valor al territori, les quals han anat agafant certa força. Els protagonistes que varen exposar les diferents iniciatives varen ser na Laura, d’Atenzia, explicant el taller de memòria que s’ha dut a terme tots els divendres al Centre de Salut i que ha estat integrat dins la segona edició d’escola de formació, en Pedro, voluntari del projecte, explicant la visita a les escoles per a presentar la campanya Santa Catalina i es Jonquet sempre amables amb la gent gran i les xerrades sobre Edadisme, na Mireia, coordinadora del Programa Sempre Acompanyats, explicant el recorregut que ha tingut el Programa als barris i na Clara Frau, farmacèutica, explicant el projecte Conóceme (aprendre a fer un bon ús dels medicaments) implementat a l’escola CC. Verge del Carme. També es varen anunciar alguns resultats del document d’avaluació que s’està preparant conjuntament amb el grup avaluador.

A partir d’una investigació acció participativa, s’han dut a terme diferents col·loquis amb tècnics i ciutadania compromesa,  per tal d’avaluar els resultats del procés i reflexionar sobre les fites que s’han aconseguit i les diferents dimensions del projecte: comunicació, difusió, participació, organització, etc. En els col·loquis han participat unes 70 persones aproximadament.

A la trobada es varen exposar una quantitat de dades significatives  que demostren la grandesa del procés comunitari i posen en valor la metodologia del projecte ICI desenvolupada durant aquests 5 anys (2014-2019):

+ de 1000 reunions durant aquest període.

+ de 155 persones han format part dels grups de treball i han participat a les diferents reunions d’organització,  programació i avaluació.

S’han fet + de 118 tallers formatius amb temàtica de desigualtat de gènere a les 4 escoles dels barris amb professorat, alumnat, famílies i referents d’igualtat (mites assumits, estereotips i amor romàntic, relacions igualitàries, anàlisis d’anuncis publicitaris, intel·ligència emocional, presa de decisions, corresponsabilitat, noves masculinitats, coeducació, adolescència i comunicació, educar en emocions per educar en igualtat, noves tecnologies vinculades a les violencies masclistes, noves formes de control digital, tallers d’igualtat, paisos del món i treball cooperatiu,  etc).

S’han celebrat 4 accions globals ciutadanes, 4 encontres comunitaris i 4 programacions d’estiu.

S’han programat dues escoles de formació amb una oferta unificada de tallers i xerrades de promoció per a la salut i convivència.

S’han registrat diferents impactes mediàtics als mitjans de comunicació:

Televisión 10
Radio 14
Prensa 48
Blog del proyecto ICI:

38 publicaciones

2.956 visitas

Sobretot, s’han donat molts de canvis en l’àmbit relacional i a nivell de coneixement del territori, els quals han enriquit els barris i han generat un moviment de feina important, millorant la cohesió i la capacitat d’organització de les entitats i serveis que integrin Santa Catalina i es Jonquet.

Gràcies a les entitats (Centre Evangèlic, Dona Sana, AAVV Amics de Santa Catalina), als serveis (Centre de Salut de Santa Catalina, Casal de barri, Programa Sempre Acompanyats, Casal Jonquet, CMSS Ponent, Atenzia, Farmàcia Frau, Dinamo, Centre de Protecció Illa, Escoleta infantil, Direcció General de Salut Pública i Participació) i a les persones a títol particular (Pedro Astori, Pedro Thomas, Miquel, Asunción, Alberto, Bernadí) per assistir i col·laborar.

PRESENTACIÓ POWER POINT

 

20190621_102649

Com va el projecte de gènere al CC. Escolàpies?

Les tres darreres sessions que s’han fet al CC. Escolàpies han estat d’interès i han despertat petites inquietuds al professorat i a les famílies del centre. Les dues sessions de coeducació amb el professorat d’infantil, primària i secundària han oferit al claustre diferents recursos i eines per anar incorporant dins la seva praxi educativa. Els referents d’aquest centre han pres més consciència de la necessitat de continuar rebent formació en relació a aquest àmbit. Les famílies també han tingut el seu espai, gràcies a na Patricia. En aquest encontre amb les mares i pares del centre es va parlar de la importància d’adaptar el ritme de l’adult a les necessitats dels menors i la importància de tenir cura i saber acompanyar als menors en la gestió de les seves emocions.

 

Posam fi a l’AGC 2019!

Durant quinze dies del mes de maig s’han desenvolupat diverses activitats dirigides a enfortir i engrandir el procés i l’acció comunitària dels barris de Santa Catalina i d’es Jonquet, promocionar la interculturalitat, afavorir els espais intergeneracionals, rememorar i recuperar la història dels barris a través de la memòria col·lectiva dels seus veïns i veïnes, reforçar la línia socioeducativa desenvolupada dins els centres educatius durant tot el curs escolar, a la vegada que continuar impulsant i consolidant la xarxa de suport dirigida a la gent gran, fomentar la prevenció i la integració social d’aquest col·lectiu més vulnerable dins la vida comunitària dels barris i millorar la seva relació amb els diferents agents i recursos de la comunitat, com és el cas del Ceip Santa Catalina i l’escoleta d’infants.

El Casal Jonquet, Escoleta infantil, CEIP Santa Catalina, CC. Escolàpies, CC. Verge del Carme, CEIP Rei Jaume I, CMSS Ponent, Sempre Acompanyats, Centre de Salut de Santa Catalina, Atenzia, Farmàcies, Teatre Mar i Terra, Amadip, Llar de l’Avinguda Argentina, Bar El Puente, etc. són alguns dels protagonistes que han col·laborat activament en l’organització i la implementació d’aquestes accions.

Jornada formativa 6 de Maig!

Cream oportunitats per a fer front als problemes socials!
Dilluns dia 6 de Maig, de les 9.15 a les 12.30 h, al Teatre Mar i Terra (c. Sant Magí, 89).
Jornada formativa dirigida a tots els públics. Berenar saludable.
Com un procés comunitari visibilitza les necessitats d’una comunitat i organitza una resposta? Quines conseqüències socials ha produït el procés de gentrificació? Com ha afectat les persones grans dels barris? Quin tipus de desigualtat de gènere pateixen les dones grans?
Coneixerem l’experiència i testimoni de na Joana Ferrer (voluntària i veïna dels barris) i de les farmacèutiques dels barris. Les dones grans del Casal Jonquet i l’alumnat del CC. Verge del Carme presentaran l’activitat “Diàleg intergeneracional”. Podrem escoltar algunes veus que parlaran del procés comunitari dels barris, descriuran les conseqüències socials del procés de gentrificació, donaran visibilitat a les situacions que afecten a les persones grans i com la comunitat intenta pal·liar aquesta realitat i es posaran de manifest les desigualtats socials que pateixen les dones grans de la nostra comunitat. Comptarem amb la col·laboració especial del periodista David Oliver.

Cartell jornada formativa 2019

VOS ESPERAM!

Tallers competencials al CEIP Santa Catalina!

El CEIP Santa Catalina ha organitzat una jornada de tallers educatius de 2 dies amb l’alumnat de tota l’escola. L’equip ICI ha volgut donar suport a l’escola apostant per un taller de caire cultural que ha permès introduir conceptes com la pobresa i la guerra, però també ha permès posar  en valor la grandesa de les dones d’un país que volgueren viure en pau i en harmonia i s’unificaran per a trobar solucions pacífiques. El meu país Burundi, estimula la necessitat de conèixer altres indrets i la gent que hi habita, com na Roy, una nina burundesa que es carteja amb la persona que la té apadrinada des de Mallorca, la seva padrina Margalida.

Aquesta activitat s’ha compaginat amb altres tallers igualment interessants: fabricar cases del món en 3D, creació d’imants i jocs de taula del món.

Els grups han estat completament heterogenis, amb nins i nines de 3 a 12 anys. El que més ens va enlluernar d’aquest projecte va ser que hi havia nins/nines que feien de padrins/es i que cuidaven i supervisaven a altres nins/nines que feien de fiols/es.

Gràcies a na Patricia Barranco i a l’equip de l’escola per aquests fantàstics tallers.

 

 

 

La investigació acció participativa, una metodologia imprescindible!

Després de quasi 5 anys implementant el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) als barris de Santa Catalina i es Jonquet, els agents comunitaris es mostren satisfets amb els resultats aconseguits: l’organització de la comunitat i la consolidació d’una xarxa a partir de la creació de comissions de feina, el disseny i implementació de la Programació Comunitària a partir d’un diagnòstic compartit i el desenvolupament d’un conjunt d’accions, mitjançant dos projectes innovadors que impliquen a tota la comunitat, dirigits a fomentar el protagonisme de les persones grans, prevenir el seu aïllament social i sensibilitzar sobre la desigualtat i violència de gènere entre els més joves.

Aquest procés comunitari ha estat possible a través del treball conjunt dels vertaders protagonistes: ciutadania, tècnics i referents institucionals. Un treball que ha implicat a més de 170 persones, les quals han invertit el seu temps per posar-lo a disposició d’un projecte comunitari comú.

S’han dut a terme més de 100 reunions amb els diferents grups de treball, conformats per les entitats, ciutadania a títol particular i els serveis dels àmbits de la Salut i de l’Educació; s’han promogut més de 90 activitats, beneficiant i fent partícips als diferents col·lectius dels barris: famílies, infància, joventut i gent gran.

El procés d’intervenció comunitària es va iniciar l’any 2014 amb una metodologia d’Investigació Acció Participativa, on més de 150 persones varen participar a diferents col·loquis, compartint informació del territori, reflexionant, debatent i arribant al consens dels reptes als quals s’havia d’enfrontar la comunitat. Aquesta fase va suposar el punt de partida de tota la feina que s’ha anat assumint des de la comunitat i l’elaboració d’un diagnòstic que s’ha dissenyat de manera conjunta.

Seguint amb la línia d’un treball obert, integrador i participatiu, fa uns mesos es va iniciar la fase d’avaluació del projecte, que, una vegada més, ha donat véu als protagonistes de la comunitat, oferint-los espais de reflexió per fer aportacions, valoracions, crítiques constructives, plantejament de nous reptes i noves propostes d’intervenció, de consolidació, de sostenibilitat…  S’han dut a terme més de 12 col·loquis amb més de 80 persones dels barris i els continguts d’aquests col·loquis s’integraran dins un informe de l’Avaluació Participativa, integrant els resultats, valoracions i reptes per la sostenibilitat del procés comunitari a Santa Catalina i es Jonquet.

IMG-20190315-WA0010 (1)

Fundació Vicente Ferrer visita el Ceip Santa Catalina!

Una vegada l’alumnat de quart de primària de l’escola CEIP Santa Catalina va veure la pel·lícula “Quiero ser como Beckham” es va convidar a la Fundació Vicente Ferrer a anar a l’escola a parlar de la cultura de l’ÍndiaEl passat divendres 5 d’abril,  n’ Alícia va impressionar a l’alumnat de l’escola amb un documental anomenat “Un dia a la vida de Trisha” que permet conèixer la realitat de la Índia rural a través de la mirada de Trisha, una nina de 10 anys. A partir d’aquest vídeo, el grup i n’Alicia varen començar a parlar d’aquest meravellós país: els seus costums, la seva roba, el seu menjar típic, el mitjà de transport que utilitzen, com és la vida al camp, el tipus d’habitatge, etc. 

edf